Wednesday, November 5, 2008

Esok paper EDU 3103.

Apa yg saya da study aa...recall blk...

Konsep alam belajar-elemen2:
Psikososial
-Nada suara yg sesuai
-saling berbudi bahasa
-tingkahlaku yg diterima
-suasana yg kondusif.
Fizikal
-gaya susunan bilik darjah
Komuniti pembelajaran

Pengalaman belajar knk2
-pengalaman langsung (pembelajaran eksperiental)

Konsep bermain-Sesuatu aktiviti yg bermotivasi intrinsik serta menyeronokkan kpd individu.
Kepentingan bermain:
-tngktkan kemahiran bhs,kecekapan sosial,kreativiti,imaginasi dan kemahiran berfikir.
-memupuk kebolehan motor.
-tingktkan kmhiran komunikasi kisan dan bukan lisan serta pemahaman dunia fzkal mrk.

Jenis permainan:
-Sosial (solitari,selari,gabungan,koperatif,pemerhatian)
-Kognitif

ciri-ciri bermain:
-bermotivasi intrinsik
-berfokus kpd fungsi
-berubah-ubah mengikut situasi n jns knk2
-tidak brmtlamat
-mempunyai kesinambungan
-berlaku d tmpt yg selamat dan kondusif

Teori Pembelajran Behavioris
Watson-eksperimen a little Albert.
pavlov-eksperimen anjing,makanan dan loceng.
thorndike-eksperimen kotak ajaib dan kucing.
skinner-eksperimen tikus dan makanan.

Teori pembelajaran Kognitif
Kohler-eksperimen monyet
Bruner-pembelajaran penemuan
Ausebel-pembelajaran bermakna

Teori konstruktivis
piaget-2 proses dan 4 peringkat.ingat sendiri.mesti.
vygtsky-pembelajaran budaya

Teori pembelajaran sosial
Bandura-eksperimen patung bobo (4 langkah).mesti ingat.

Teori pembelajaran humanis
carl rogers-pembelajaran eksperiantal
abraham maslow-hirarki keperluan maslow

Model pembelajaran
Model pemprosesan maklumat:
-inkuiri
-ekspositori

Model behavioral:
-pengajaran langsung
-pembelajran masteri

Model sosial
-kooperatif
-main peranan
-simulasi

Model personal
-pengajaran fasilitatif
-peningkatan kesedaran kendiri
-synectics

Pendekatan pembelajran
-induktif (susah ke senang)
-deduktif (senang ke susah)
-integratif
-eklektik
-tematik

Strategi pembelajaran
-Pemusatan guru
-pemusatan murid
-berasaskan bahan
-berasaskan tugasan dan aktiviti

Kaedah dan teknik pembelajaran
-sumbangsaran
-bercerita
-perbincangan
-demonstrasi
-penyelesaian masalah

elemen2 bestari
-pengurusan sekolah
-kurikulum
-proses P n P
-sistem penilaian
-peranan guru
-peranan murid

Perbezaan individu
Sternberg:
-analitikal
-kreatif
-praktikal

Gardner:
-kinestatik
-verbal linguistik
-visual-spatial
-musical
-logik-matematik
-intrapersonal
-interpersonal
-naturalistik
-eksistential

Golemen:
Kecerdasan emosi

Gaya pembelajaran
-field dependence
-field independence
-gaya pembelajaran kolb
-pembelajaran pelbagai

Mudahan esok dpr jwb dgn lancar. AMIN...


No comments: